PORTFOLIO || COPYWRITER || CONTENT WRITER

PORTFOLIO || COPYWRITER || CONTENT WRITER

Portfolio của một Content Writer. Vị trí đảm nhận xây dựng và quản lý nội dung cho các kênh tiếp thị và truyền thông